Lektura prawa raczej nie jest przyjemne, ale minimum znajomości w tej dziedzinie to wręcz obowiązek

Określenie kapitału początkowego wprowadziły uregulowania tzw. ustawy emerytalnej. Ustalenie kapitału początkowego jest jednym z elementów, który będzie miał wpływ na wysokość emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala kapitał początkowy osobie, która ubiega się o prawo do emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może także ustalić kapitał początkowy niezależnie w dowolnym terminie, przed nabyciem uprawnień emerytalnych. Kapitał początkowy jest ustalany każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r.