Standard msr 19 – na czym polega

Rachunkowośćjest branżą niezwykle rozbudowaną. Jej wszystkie gałęzie są przydatne do tego, aby osoby zachęcone skorzystaniem z danego rodzaju pomocy w zakresie finansów miały szansę zwrócić się bezpośrednio do specjalisty. U nas są obowiązujące rozmaite świadczenia pracownicze, co uściślane są określonymi normami. Audyt zgodności m.in. odbywa się według standardu msr 19, co wiąże się też wyliczaniem rezerw na świadczenia dla pracowników. Często w raz z początkiem nowego okresu rozliczeniowego pojawiają się następne wytyczne związane z normami, więc eksperci śledzą wszystko systematycznie.