Podatek dochodowy, dzień wolny za święto, rodzaje działalności gospodarczej

Podatek dochodowy od osób prawnych, to jak samo określenie podkreśla, typ podatku, jaki obciąża dochody uzyskiwane przez jednostki prawne, na przykład prowadzące osobistą działalność gospodarczą. Podatek ten jest rzecz jasna ściśle normowany przez prawo. Istnieją pewne spółki, które są zwolnione z podatku dochodowego od postaci prawnych, są to w szczególności: Narodowy Bank Polski, Skarb Państwa, a także różne organizacje religijne, jednostki budżetowe bądź fundusze ochrony otoczenia i gospodarki wodnej.

Co oznacza skrót ISO i które normy ISO zdołamy współcześnie wyszczególnić?

ISO znaczy Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, zaś jej nazwa wywodzi się z angielskiego wyrażenia International Organization for Standardization. Kluczowym celem tej organizacji jest jednoczenie krajowych organizacji normalizacyjnych, warto dodatkowo wspomnieć, że ISO jest organizacją pozarządową. Interesującą informacją zapewne jest to, że określenie ISO nie jest skrótem – jest to oficjalna nazwa, jaka została chętnie uznana podczas konferencji założycielskiej, ponieważ jest ona łatwa do wymówienia a także bezproblemowa do zapamiętania.