Oceny okresowe pracowników to teraz często stosowany sposób pomiaru ich kompetencji, lecz także oceny tego jakie właściwości pracowników są pożądane na konkretnym stanowisku. Jak pokazują badania tylko trochę ponad 10% dużych przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z tego typu technik kontroli.

Praca, biznesmen

Autor: www.s-lab.pl
Źródło: www.s-lab.pl
Na przełomie kolejnych lat powstało kilka szczególnych nurtów, jakie pozwalają na prawidłową ocenę, a wśród nich różnorakie kryteria. Te są komponowane bezpośrednio w każdym przedsiębiorstwie. Bierze się bowiem pod uwagę jej własne zapotrzebowania i oczekiwania.

Czujesz ochotę na następne ciekawe posty? Nie ociągaj się! Stworzyliśmy ich przecież sporo. Więc kliknij i ciesz się nowymi wątkami.

Oceny okresowe pracowników pozwalają rzecz jasna na poprawienie stanu w organizacji. Wyróżnia się kilka rodzajów ocen takiego typu a wśród nich często używaną jest ocena 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika przeprowadzana jest poprzez rozmowy nie tylko z ocenianym pracownikiem, ale także jego otoczeniem w pracy. Tutaj szczególnie sięga się po opinię przełożonych, kolegów czy nawet klientów, z którymi pracownik współpracował.

Kolejnym sposobem, aby ocena pracownika (zobacz urlop wypoczynkowy) przebiegła dobrze jest ocena 180 stopni. Jest ona łudząco podobna do tej opisanej wyżej, różni się przede wszystkim wyłączeniem w nagromadzaniu komentarzy klientów oraz przełożonego. Tu najczęściej dane o pracowniku zbiera się przez rozmowy z kolegami a także głównym szefem.

Ocena pracownika jest również wykonalna dzięki technice jaką jest technika wydarzeń krytycznych. Tu kompletuje się informacje na temat powodzeń i potknięć ocenianego w zakreślonym czasie. Dzięki temu przełożony ma dobry obraz całościowych poczynań pracownika. To z której metody korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od zakresu działalności oraz potrzeby w konkretnym momencie. Zazwyczaj tego typu ocena pracownika stosowana jest raz do roku i często od jej wyników zależy premia czy kariera określonego pracownika. Wyniki ocen pozwalają także na ich weryfikację. Takie informacje pomagają podjąć trafne decyzje o przydzieleniu przykładowo dodatkowych szkoleń.