Skuteczne metody oceny pracowników

Profesjonalny personel firmy lub instytucji to zespół osób, które posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie, aby zajmować stanowiska, które zostały im powierzone. Prócz tego pracownicy dążą do rozwoju, samodzielnej nauki oraz rozszerzania zasobu wiedzy. Potrafią ze sobą współdziałać dla dobra organizacji, są elastyczni i twórczy. Żeby sprawdzić, czy pracownik dobrze wykonuje powierzone zadania, pracodawcy poddają pracowników ocenie.

Jakie są różnice między oceną 360 stopni a tradycyjnym sposobem oceny i analizy pracy?

W pewnym momencie każdy zatrudniony poddawany jest generalnej ocenie szefostwa. W określonych, ustalonych uprzednio terminach badane są wyniki pracy każdego, patrząc na rozmaite kryteria. Wtedy szczególnie ważną rolę spełnia ocena pracownicza. To właśnie dzięki niej możliwy jest awans każdego z członków zespołu oraz ma ogromne znaczenie dla wszystkich z kierownictwa. Do głosu w ankiecie dopuszczani są też klienci i współpracownicy – zależnie od charakteru przedsiębiorstwa.

Ocena wizerunku marki w sieci

Ostatnio często można natknąć się na zwroty takie jak monitoring mediów. Pomimo że brzmi to stosunkowo tajemniczo, proces ten jest w zasadzie raczej nieskomplikowany. Proces ten wiąże się z public relations, a zarazem zalicza się do najważniejszych jego narzędzi. Polega na wyszukiwaniu danych na dany temat w różnego rodzaju środkach masowego przekazu. Uzyskane dane służą do sprawdzania, jak dane przedsiębiorstwo lub produkt radzi sobie na rynku, jak również do przewidywania w kontekście przyszłości określonego elementu. Jest to bardzo ważny proces w przypadku, gdy potrzebne jest określenie i ocena reputacji danego przedsiębiorstwa. Monitoringiem mediów zajmują się wyspecjalizowane firmy, a ich ilość obecnie szybko rośnie.