Inwestycje, nieruchomości

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Nasze państwo ze równym wzrostem PKB i kurczącym się długiem wyróżnia się na tle Unii Europejskiej. Oznacza to, że obligacje skarbowe cieszą się wzrastającą popularnością i posiadają zaufaniekupujących, a obligacje korporacyjne dają dobre profity. W tym niedługim tekście opiszę trzy rodzaje obligacji, bo ten rok to idealna okazja, by zainwestować i pewnie pomnożyć swoje aktywa.

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które emituje państwo. Pieniądze zebrane w ten sposób służą do spłacenia deficytu w finansach państwa i spłacania dawniejszych zobowiązań. Spokojny okres w w naszym kraju oznacza, że inwestycja w nie staje się bardzo bezpieczna, bo Skarb Państwa z pewnością w nadchodzących latach nie zbankrutuje. Emitowane są dwa rodzaje obligacji skarbowych – oszczędnościowe (wyłącznie dla osób fizycznych) oraz rynkowe, przejmowane zwykle przez przedsiębiorstwa i spółki.

Obligacje skarbowe posiadają określone czasy wykupu, od 2 do 10 lat. Oznacza to, że po upływie określonego czasu państwo jest zmuszone do odkupienia od posiadaczy tych obligacji. Naturalnie w międzyczasie da się swobodnie nimi obracać na rynku giełdowym. Stopa procentowa zysku bywa różna, zależne od lat wykupu i od czasu emisji.

Obligacje korporacyjne to też papiery wartościowe, w których emitent (firma prywatna) zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej (przez zakup papierów) sumy i oprócz tego do wypłacenia procentów zysku lub też np. zamiany obligacji na udziały, nadania przywileju pierwokupu itp. Jest to zależne wyłącznie od umowy zawartej w czasie nabycia obligacji. Te papiery wartościowe można wykupić na giełdzie, gdzie są dopuszczane do spekulacji przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Listy zastawne są wypuszczane jedynie przez banki hipoteczne. Mają dwa typy: listy hipoteczne i listy publiczne. Odróżniają się od siebie tym, że listy zastawne publiczne są zabezpieczane przez szczególne podmioty, takie jak rząd czy NBP.

Obligacje na stronie