Konstruktywna ocena pracowników jest podstawowym zadaniem każdego szefa, który chce, ażeby jego firma osiągała satysfakcjonujące wyniki. Ocena pracownicza powinna być profesjonalnie przeprowadzona, żeby była wymierna. Ocenianie pracowników jest złożonym procesem, który polega na wykonywaniu oceny kompetencyjnych cech reprezentowanych przez konkretną osobę. W trakcie tego procesu oceniane są również zachowania oraz poziom wykonywanych zadań. Rzetelne ocenianie powinno być przeprowadzane, co pewien czas, żeby posiadać punkt odniesienia.

Ocena okresowa pracownika jest bardzo ważna, gdyż pokazuje ona jak w ciągu ustalonego okresu, osoba zatrudniona rozwinęła się w pracy. Przede wszystkim takowa ocena jest znamienna dla młodych pracowników, którzy dopiero co zaczynają swoją przygodę z firmą. Opierając się na ocenie możemy wyciągać wnioski, które są w stanie pokazać, czy pracownik dobrze rokuje na przyszłość. Stąd też oceny tego rodzaju przeprowadzane są w bardzo wielu przedsiębiorstwach, zarazem w tych średnich jak również tych dużych. Za każdym razem spełniają oczekiwania szefów, i dlatego możemy uznać je za skuteczne.

Ocena pracowników jest ważnym procesem, który ma spełnić parę istotnych funkcji. Jedną z takich jest funkcja ewaluacyjna. Polega ona na oszacowaniu przydatności do danej pracy pracownika jak również porównanie jego byłego poziomu pracy z aktualnym, który jest odnotowywany podczas kontroli. Wtedy ma miejsce też funkcja rozwojowa. Ona z kolei polega na tym, iż ustala się szansę rozwoju pracownika w przedsiębiorstwie. Ciekawą rolą oceniania pracownika jest funkcja motywacyjna. Opiera się ona na tym, iż ustalane jest to, jak ocena pracownika oddziałuje na jego pracę. Najistotniejszą ze wszystkich funkcji dla większości jest rola decyzyjna. Bez wątpienia stanowi ona główny argument decydujący o tym, czy prawdopodobnie dojdzie w najbliższym czasie do jakichkolwiek zmian kadrowych w korporacji.

Dokonując ocen swych pracowników, każdy pracodawca musi mieć świadomość tego, że ocena pracownicza nie powinna być odczytywana jako ocena moralności człowieka. Trzeba oceniać takie rzeczy jak na przykład zachowanie, sposób działania, wydajność a także formy zachowań. One są zdecydowanie najistotniejsze.