W ostatnim czasie dużą wagę przywiązuje się do sprawdzania jakości w wielu aspektach życia. Wzrasta potrzeba tego typu kontroli. W rezultacie towary czy przedsiębiorstwa dostają rozmaite certyfikaty. Przyznawane są one przez typowo do takich celów powstałe instytucje, takie jak przykładowo organizacja o charakterze międzynarodowym ISO, powiązana z szeroko rozumianą normalizacją i kontrolująca organizacje normalizacyjne, działające na terenie różnych krajów. Z kontrolą jakości wiąże też określenie system zarządzania jakością, które w ostatnim czasie często się spotyka. Zarządzanie jakością jest zjawiskiem, występującym nierzadko w związku z tego rodzaju kwestiami jak ochrona środowiska, ekologia czy bezpieczeństwo żywności.

fabryka

Źródło: http://www.flickr.com/

Bezpieczeństwo w instytucjachW rozmaitych instytucjach i organizacjach niezwykle istotne jest bezpieczeństwo. Zwłaszcza ważne jest w przypadku organizacji, zajmujących się niebezpiecznymi pracami, a także pracują z przedmiotami, niebezpiecznymi dla otoczenia. W tej sytuacji stosowany jest tak zwany system SCC (dowiedz się). Dotyczy to właśnie rozmaitych firm, w których szczególny nacisk kładzie się na kwestie bezpieczeństwa. Ma to ogromne znaczenie dla pracowników danej organizacji jak również z tą organizacja powiązanych, ponieważ dotyka kwestii ich bezpieczeństwa oraz kwestii mozliwych niebezpieczeństw. Oprócz wyszukiwania i opisywania tych zagrożeń szuka się również sposobów na ich eliminację.

Bezpieczeństwo produktów żywnościowychInnym zwrotem, z jakim ostatnio można się nierzadko zetknąć, jest bezpieczeństwo żywności. Jest to tak ważne, że zjawisko to występuje w formie kierunku studiów na uniwersytetach. Jest ono tak ważne, ponieważ dotyczy jedzenia, będącego jednym z elementów koniecznych ludziom do przeżycia. Kontrolowanie jakości i przepisy związane z żywnością są bardzo istotne. Umożliwiają zapobieganie tragedii w formie zatruć i chorób, których źródłem jest żywność. Z tego rodzaju kwestiami bliski związek ma tak zwany certyfikat HACCP zawierający przepisy dotyczące badania, sprawdzania i postępowania z produktami żywnościowymi. certyfikat (pod tym łączem:: certificator.eu/pl/certifikacja/certyfikat-gost-k.html) SCC (powołaj się na nas)