Jeśli chcemy odpowiedzieć w jak najkrótszej formie na pytanie „czym jest wirtualizacja?”, możemy bez śmiało powiedzieć, iż jest to osiągnięcie zgodnego z logiką zasobu poprzez abstrakcję zasobów fizycznych. To stwierdzenie można przyporządkować do dużego obszaru wirtualizacji, jednak ta definicja nie mówi nam o jakim obszarze mowa jak i co to właściwie jest ta wirtualizacja.

wejdź tutaj

Autor: philippa law
Źródło: http://www.flickr.com
Obszar wirtualizacji? Tak! Dla dużej liczby ludzi wirtualizacja kojarzy się wyłącznie z pojęciem takim jak wirtualizacja serwerów z tego względu, iż jest ona najbardziej rozpowszechniona.

Stworzyliśmy tekst o zbliżonej treści. Jest on na kolejnej witrynie. Wejdź więc w ten link i dowiedz się szczegółów (http://polskaakademianlp.pl) z tym powiązanych.

Jednak są różne obszary, które mają zarówno zupełnie inne użycie, jak i techniczną implementację. Wirtualizacja serwerów (z angielskiego Server Virtualization) – technologia ta umożliwia różnym aplikacjom funkcjonowanie na wielu systemach operacyjnych używanych na tym samym istniejącym serwerze z użyciem wolnej mocy. Dlatego jesteśmy w stanie całkowicie wykorzystać moc obliczeniową oraz zasobową serwerów, mając kolejne urządzenia wirtualne na tym samym fizycznym serwerze – zamiast nabywać kolejne serwery stacjonarne.

Kolejną zaletą jest też szybsze dostarczenie usług dla biznesu w ciągu zdecydowanie krótkiego czasu tworzenia całkiem nowego wirtualnego systemu operacyjnego gotowego do pracy. Ponadto częste działania konserwacyjne które wiążą się nieodłącznie z serwerami są bardzo uproszczone oraz przyśpieszone.

Innym interesującym rodzajem jest wirtualizacja aplikacji (z angielskiego Application Virtualization) – ta technologia oddziela od siebie aplikacje, dzięki czemu rozwiązuje problem kompatybilności różnych aplikacji, umożliwiając takim samym aplikacjom działanie razem, mimo iż zdarza się że wymagają tych samych zasobów systemu operacyjnego w różnych wersjach (na przykład różne wersje bibliotek DLL).

Czyni to łatwiejszym również proces testowania aplikacji, gdyż nie musimy już sprawdzać, jak wszelkie grupy aplikacji współpracują wspólnie, za każdym razem, kiedy którąś z aplikacji uaktualniamy. Użycie tego typu technologii pozwala także na składowanie aplikacji centralnie oraz strumieniowanie ich do komputera PC pod kątem aktualnie zalogowanego odbiorcy.

Nie ma co czekać, takie rzadkie okazje należy prędko wykorzystać, więc nie czekaj i po prostu sprawdź kompletną ofertę (https://www.navikolektor.pl/kolektory-danych-terminale/).

Co istotne całkowite usunięcie standardowo instalowanych aplikacji dysku pozwala na obniżenie liczby obrazów systemów operacyjnych dla innych grup biznesowych. W tym temacie dobrze jest też poczytać o dziedzinie product engineering (polecana firma), bardzo interesującej i nowatorskiej.