Consulting wydajną algorytmem na sukces firmy

Współcześnie spółki nie dążą tylko do podwojenia osiąganych dochodów, ale i do zwiększenia jej wartości rynkowej. Właściwe zarządzanie wiedzą i consulting stają się algorytmem na pomyślność spółek. Umiejętności zawodowe pracowników oddziałują na pozycję zajmowaną na rynku przez przedsiębiorstwo, warunkują jej markę i świadczą o poziomie oferowanych dóbr czy usług.