Oceny okresowe pracowników to dziś często stosowany sposób pomiaru ich umiejętności, ale również oszacowania tego jakie cechy pracowników są wartościowe na konkretnym stanowisku. Jak pokazują badania tylko trochę ponad 10% makro przedsiębiorstw oraz korporacji nie korzysta z takiego typu metod kontroli.

Mocne wejście Twojej firmy

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Na przełomie kolejnych lat stworzono kilka głównych nurtów, które pozwalają na właściwą ocenę, a wśród nich różnorakie kryteria. Te są konstruowane bezpośrednio w każdym przedsiębiorstwie. Bierze się albowiem pod uwagę jej własne zapotrzebowania oraz wymagania. Oceny okresowe pracowników zezwalają rzecz jasna na poprawę stanu w firmie. Wyróżnia się kilka rodzajów ocen tego typu a wśród nich najczęściej wykorzystywaną jest ocena (przeczytaj więcej o ocenie pracownika – https://www.behavio.pl/) 360 stopni. Dzięki niej ocena pracownika przeprowadzana jest poprzez wywiady nie tylko z ocenianym podwładnym, ale również jego środowiskiem w pracy. Tutaj przede wszystkim sięga się po wypowiedzi przełożonych, kolegów czy nawet klientów, z którymi podwładny miał do czynienia.

Następnym sposobem, by ocena (więcej o ocenie okresowej – sprawdź tu) pracownika przebiegła odpowiednio jest ocena 180 stopni. Jest ona bardzo podobna do tej opisywanej powyżej, rozróżnia się przede wszystkim wyłączeniem w kumulowaniu opinii klientów i menagera. Tutaj najczęściej wiadomości o podwładnym kompletuje się poprzez rozmowy z kolegami a także głównym szefem.Ocena pracownika jest również możliwa dzięki metodzie jaką jest technika wydarzeń krytycznych. Tu kompletuje się informacje na temat sukcesów i potknięć badanego w określonym czasie. Dzięki temu przełożony ma dobry obraz całkowitych poczynań podwładnego.

To z jakiej techniki korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od zakresu działalności i zapotrzebowania w konkretnym momencie. Zwykle tego typu ocena pracownika stosowana jest rokrocznie i głównie od jej rozstrzygnięcia zależy gratyfikacja czy kariera określonego podwładnego. Wyniki ocen pozwalają też na ich weryfikację. Takie informacje pozwalają podjąć odpowiednie decyzje o daniu przykładowo kolejnych warsztatów.