Badania marketingowe – jaki cel?

Kilkanaście lat łączymy badania marketingowe mystery shopping i badania zadowolenia konsumentów w zespół splatających się usług i zalet. Pracujemy dla najpopularniejszych marek, wdrażając kompleksowe testy jakości obsługi konsumenta. Co miesiąc realizujemy setki badań Tajemniczy Klient, dokonujemy sprawdzenia standardów obsługi, badania form komunikacji, testów mystery shopper konkurencji, pozwalających na porównanie firmy, by poznać ich mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia na tle rynkowych rywali.

Zbadaj rynek swoich usług

Od lat łączymy badania marketingowe mystery shopping i testy zadowolenia konsumentów w zespół splatających się usług oraz zalet. Pracujemy dla największych marek, wdrażając szczegółowe analizy jakości obsługi klienta. Co miesiąc realizujemy setki badań Tajemniczy Klient, badania norm obsługi, badania form komunikacji, testów mystery shopper konkurencji, umożliwiających porównanie firmy, by poznać ich mocne i słabe strony oraz szanse i ryzyka na tle rynkowych konkurentów.

Czym jest Public Relations?

Public Relations (w skrócie PR) to od pewnego czasu modne wyrażenie nie tylko w międzynarodowych korporacjach, ale też w mniejszych, miejscowych biznesach. Zapożyczone z języka angielskiego sformułowanie można przekładać jako budowanie wizerunku, czy też kierowanie wizerunkiem. Czynności z obszaru Public Relations są zróżnicowane oraz kierowane do różnorodnych grup odbiorców. Stale natomiast posiadają taki sam zamysł – utrzymanie, przywrócenie albo udoskonalenie obrazu przedsiębiorstwa.

Różnorodne opcje na przyciągnięcie zainteresowania klienta – kilka faktów o reklamie zewnętrznej

Jest bardzo dużo form reklamowania firm i usług. Można w tym celu wykorzystać media lub też zastosować reklamę na przedmiotach codziennego użytku. Na pewno jednak na co dzień najczęściej zwraca się uwagę na różnorodne reklamy stosowane na zewnątrz. Właściciele firm stosujący formy reklamy tego typu wiedzą, że im bardziej oryginalna i rzucająca się w oczy reklama, tym większa szansa na odniesienie sukcesu. W tym przypadku z kolei sukcesem jest skojarzenie marki przez potencjalnych klientów oraz tworzenie pozytywnych skojarzeń.