Aktualne sposoby prowadzenia projektów – zobacz jakie są możliwości

Zarządzanie przedsiębiorstwem związane jest z wieloma obowiązkami, a przede wszystkim z dużą odpowiedzialnością. Odpowiada się bowiem nie tylko za powodzenie lub ewentualnie niepowodzenie przedsiębiorstwa jako całości, ale również za wszystkie zatrudnione osoby. Widać to szczególnie na podstawie wielkich firm, które tych osób zatrudniają ogromne ilości. Ponadto zarządzanie przedsiębiorstwem to podejmowanie ważnych decyzji w różnych kwestiach, często pozornie błahych.

Audyt Mystery shoppping B2B i B2C

Od lat łączymy badania marketingowe mystery shopping i badania zadowolenia konsumentów w grupę łączących się usług oraz korzyści. Pracujemy dla najpopularniejszych marek, wdrażając szczegółowe testy jakości obsługi konsumenta. Każdego miesiąca realizujemy setki analiz Tajemniczy Klient, badania norm obsługi, analiz kanałów komunikacji, testów mystery shopper konkurencji, pozwalających na porównanie przedsiębiorstwa, by dowiedzieć się, jakie są ich mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia na tle rynkowych rywali.

Czym jest Public Relations?

Public Relations (w skrócie PR) to ostatnio atrakcyjne wyrażenie nie tylko w międzynarodowych korporacjach, ale dodatkowo w mniejszych, lokalnych biznesach. Zapożyczone z języka angielskiego zdanie można tłumaczyć jako budowanie wizerunku, czy też zarządzanie wizerunkiem. Aktywności z obrębu Public Relations są zróżnicowane a także adresowane do wielorakich grup odbiorców. Stale jednakże posiadają jednakowy cel – utrzymanie, przywrócenie czy też udoskonalenie obrazu przedsiębiorstwa.