Kierowanie tokiem produkcji w przedsiębiorstwie to niezwykle trudna praca. Kierownik musi podołać wielu wyzwaniom, odpowiadać na zaistniałe kłopoty od razu. Menadżer powinien przewidywać też ewentualne komplikacje i im zapobiegać. Żeby to było możliwe potrzebne są mu stosowne informacje.

szkolenie pracowników

Autor: DRs Kulturarvsprojekt
Źródło: http://www.flickr.com

Praktyka zarządzania wykreowała kilka metod na zebranie wiedzy dla optymalizacji procesów zarządzania. Jednym z powszechniejszych jest wywodzący się z Japonii system Kaizen. Jest to metoda na poprawienie jakości jak też procesu wytwórczego.

System ten zakłada, iż problemy są rzeczą oczywistą, a nawet możliwym polem nowych rozwiązań. Kluczową metodą gromadzenia informacji jest stosunkowo prosta strategia zadawania pytań zaczynających się od wyrazu “dlaczego”? W tym systemie zarządzania jakością zakłada się, iż proces doskonalenia jest nieprzerwany. Znaczny nacisk kładziony jest na zaangażowanie pracownika oraz obustronne zaufanie pomiędzy menadżerem a podwładnym. Menadżer kierujący procesami produkcji winien dążyć do optymalizacji działań.

Sposobem na to mogą być szkolenia Lean Manufacturing. Metoda ta polega na tym, by w procesie wytwórczości skupić się na usunięciu tych obszarów w jakich następuje marnowanie rezerw (dla przykładu takie zaplanowanie procesu produkcji, by materiały do niej nieodzowne krótko znajdowały się w składzie).

Managerowie którzy znakomicie czują się w świecie matematyki do optymalizacji procesów kierowania mogą wykorzystać metody matematyczne wyrażone w metodzie tak zwanej Six Sigma Black Belt, to znaczy dzięki analizie statystycznej doprowadzić do sytuacji, w której w procesie wytwórczości możemy dopuścić maksymalnie 6 odchyleń od założonego standardu. Metoda ta składa się z kilku poziomów wtajemniczenia. Każdy z nich jest oddzielnym programem treningów wzajemnie ze sobą powiązanych. Najwyższym pułapem jest szkolenie Black Belt. Szkolenie trening umiejętności społecznych szkolenie 2019 to jest przeznaczone dla liderów zespołu. Poza doglądaniem oraz identyfikowaniem ryzyka w procesie zarządzania przełożony powinien edukować podległych pracowników w taki sposób, aby podwładni skoncentrowani byli na optymalizowaniu procesów technicznych.