W przyszłym roku, tak samo jak w latach ubiegłych, czeka nas podwyższenie kwoty, którą prowadzący działalność gospodarczą są zobligowane przekazywać na składki ZUS 2015. Ta zmiana ma miejsce cyklicznie – ponieważ algorytm obliczania ich wysokości zależnej od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w danym roku.

Według aktualnych założeń do budżetu, z całą śmiałością możemy założyć, że w przyszłym roku prowadzący działalność gospodarczą będą zobligowani do wpłaty plus minus 1100 zł.

Jeśli będziesz zdania, że zawarte w tym tekście informacje są warte uwagi, przeczytaj dodatkowo szczegóły w tekście (http://www.adwokatchojka.pl/). Odnajdziesz tam tak samo przydatne dane.

To prawie 700 zł więcej w ciągu dwunastu miesięcy. Jak zwykle w ostatnich latach nie zmienia się wysokość składki zdrowotnej. Przełom roku podatkowego przynosi także zmiany ustaw. Podstawowe kwestie pozostaną często bez zmian. Zastanów się, czy nie dobrze będzie śledzić portale księgowe, aby mieć ciągły dostęp do informacji o nowościach.

pieniądze w walucie euro

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com

Jak donosi jedno z największych tego typu wydawnictw, sprawą, która najbardziej interesuje czytelników jest pytanie, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, iż osoby zatrudnione na umowach o pracę chcą w swoisty sposób sprawdzić czy wypłacający wynagrodzenie nie pomylił się w obliczeniach. Odpowiadając na to pytanie – wynagrodzenie chorobowe to zwyczajowo 80% podstawy wymiaru, a mówiąc prościej 80% wynagrodzenia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy choroba powstała wskutek wypadku przy pracy, w drodze do lub z pracy, a także w przypadku choroby w okresie ciąży.

Kolejnym istotnym pytaniem, jest pytanie o wymiar urlopu wypoczynkowego. I w tym przypadku dotychczasowe regulacje nie ulegną zmianie. Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę ma prawo do powtarzającego się co roku, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Prawa tego nie może się zrzec. Ile dokładnie dni mu przysługuje, zależy przede wszystkim od jego ogólnego stażu pracy, a także od tego, czy jest to jego pierwsza w życiu praca na [TAG=umowa o pracę] czy kolejne zatrudnienie.

Wymiar urlopu wypoczynkowego, na podstawie kodeksu pracy wynosi odpowiednio:
– 20 dni – dla osób, które przepracowały mniej niż 10 lat,
– 26 dni – dla osób zatrudnionych ponad 10 lat.

Ten tekst jest dla Ciebie ciekawy? Jeżeli tak to, przejrzyj też podobne serwisy, które zawierają dane na opisywany wątek.

(Sprawdź składki ZUS 2015)
Do okresu zatrudnienia należy wliczyć także dodatki przysługujące za edukację. Ile lat za jaki rodzaj szkoły – ustala się na podstawie odpowiednich przepisów.

Aby uwolnić się od konieczności samodzielnego poszukiwania tych informacji, można zdecydować się na umowę z biurem rachunkowym, lub samodzielną księgową.