Dla kogo formularz PIT 36? Druk PIT 36 skierowany jest do owych podatników, jacy w roku 2014 prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przy użyciu skali podatkowej. Zawiera ona też działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Osiągane dochody pochodzić mogą również z dzierżawy.

Dla kogo blankiet PIT 37? Najbardziej popularnym drukiem jest PIT 37, druk wypełniany przez ogromne rzesze pracowników polskich przedsiębiorstw jak też emerytów oraz rencistów. Udokumentowane przychody mogą pochodzić tylko ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od których płatnicy pobierali przedpłaty na podatek dochodowy. Idzie więc o: wynagrodzenia ze stosunku pracy, emerytury bądź renty krajowe, stypendia, umowy o dzieło. W zeznaniu podatnik wykazuje przychody z wybranych źródeł, wybierając opcję metody rozliczenia: indywidualnie, wespół z małżonkiem, bądź w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących pociechy. Deklaracja ta nie jest dla Ciebie, jeżeli rozliczasz pozarolniczą działalność gospodarczą czy działy specjalne wytwórczości agrarnej. W nich sam bowiem jesteś odpowiedzialny za kalkulację a także opłatę należnego podatku dochodowego.

Jeśli uzyskujesz dochody opodatkowane podług skali tak za pośrednictwem płatnika (przykładowo umowa o pracę), jak i bez pośrednictwa płatnika (zobacz tu). Dołączenie przychodów małoletnich. Deklaracja dotyczy osób, które do osobistych dochodów nie doliczają dochodów małoletnich dzieci. Dołączenie może zachodzić tak przy opodatkowaniu indywidualnym, przy wspólnym rozliczeniu, jak także rozliczeniu jako jednostka samotnie wychowująca dzieci.

Zainteresował Cię ten post? Więc zaloguj się na naszą kolejną witrynę – tam można zobaczyć również (http://apogit.pl/sap-rodo) świeże wątki, które dla Ciebie przygotowaliśmy.

Doliczać nie należy jednak przychodów małoletnich z zatrudnienia, stypendiów jak też dochodów z przedmiotów oddanych im do wolnego użytku. Wtedy nadal możesz się opodatkować w PIT 37, a małoletni złoży własną deklarację, jaką podpisać powinien jego rodziciel albo opiekun.

Dla kogo formularz PIT 38? PIT 38 przeznaczony jest dla osób, które w 2014 roku uzyskały dochody z kapitałów pieniężnych lub z udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną. Rachują się z pomocą tego druku też ci, którzy wznieśli udziały w spółdzielniach w zamian za udział niefinansowy w innej postaci niż firma czy jego zorganizowana część.