W ostatnim dniu każdego roku obrotowego przedsiębiorca jest zmuszony do dokonania inwentaryzacji składników aktywów i pasywów. Wynika to z ustawowego obowiązku o

rzetelnej oraz jasno przedstawianej sytuacji majątkowej jednostki i jej wyniku finansowym.

stos dokumentów

Autor: Dvortygirl
Źródło: http://www.flickr.com
Każda jednostka powinna dysponować odpowiednim regulaminem inwentaryzacji, który stanowić może część polityki rachunkowej bądź odrębną regulację wewnętrzną- łatwa inwentaryzacja majątku. Taki regulamin inwentaryzacji zawierać powinna następujące działy i opisy: zakres inwentaryzacji (dopasowany do specyfiki danej jednostki), sposób dokonywania inwentaryzacji, rodzaje oraz termin inwentaryzacji, sposób porządkowania zadań w tym zakresie, wskazanie osób do przeprowadzenia inwentaryzacji łącznie z określeniem odpowiedzialności, zasady powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz grup spisowych, zasady weryfikacji i rozliczania ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych oraz określenie rodzaju dokumentów inwentaryzacyjnych i ich obiegu.

Przedsiębiorca może powierzyć obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji kierownikowi jednostki (z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury). Trzeba zaznaczyć, że w takiej sytuacji kiedy inwentaryzacja majątku zostanie powierzona innej osobie za jej zgodą powinno się przekazać odpowiedzialność w tym zakresie na piśmie. By odpowiednio przeprowadzić inwentaryzację powinniśmy znać obowiązujące terminy i sprawdzone metody przeprowadzenia inwentaryzacji, które są przewidywane w ustawie.

Czy ta problematyka Cię pasjonuje? Jeśli tak, to przejrzyj link (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-oferta-pracy-jak-poprawnie-napisac-ogloszenie), pod jakim odnajdziesz niezbędne Ci dane – sprawdź, że Cię zaciekawią na długi czas.

narada w firmie

Autor: Asamblea Nacional del Ecuador
Źródło: http://www.flickr.com
Oprócz przekazania obowiązku sporządzenia inwentaryzacji kierownikowi jednostki możemy także skorzystać z innych opcji, np, z usługi firmy specjalizującej się w tym zakresie, ale także można sięgnąć po narzędzia dostępne w internecie.

Zaciekawił Cię nasz temat? Jeżeli tak, to wejdź do kolejnego tekstu i czytaj o tym, co najbardziej Cię ciekawi.

Ewidencja online czyli program, który także znajdziemy w internecie może pomóc rozwijać firmę poprzez spisywanie procesów powiązanych z zarządzaniem majątkiem, a następnie ich analizę oraz optymalizację w odpowiednich obszarach- Mercomp.