W jaki sposób wygląda kompetentne kształcenie Lean Management i do kogo jest ono adresowane?

System lean management jest współcześnie jedną z bardziej znanych koncepcji kierowania przedsiębiorstwem. Dzięki wdrożeniu owego systemu możliwe jest dostarczanie Kontrahentom wymaganych przez nich przeróżnych wartości o wysokiej jakości przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów produkcji oraz minimalnej ilości zasobów. Lean management określane jest także jako lean manufacturing, lean 6 sigma bądź też lean production.