Obecnie mamy duże możliwości pozyskiwania danych. Wskazuje na to chociażby zjawisko Big Data

Istnieją ku temu przesłanki, że przyszłość jest w rękach statystyki. Na pierwszy plan wychodzi Big Data, czyli całe masy danych o dużej pojemności, zmienności i jakiejś wartości. Cel pozyskiwania dostępu do tych danych jak i wykorzystywanie ich, jest dosyć jasny – ma to wspierać procesy decyzyjne. Dzięki temu można poznawać najnowsze zjawiska, jak i również optymalizować procesy.