Nietypowe sposoby finansowania nowych działalności gospodarczych

Stworzenie od zera rzeczywiście sprawnie działającej i przynoszącej zadowalające zyski firmy w żadnym przypadku nie jest łatwe. Jeśli ktoś chciałby w dowolnej działalności tego typu osiągnąć faktycznie satysfakcjonujące efekty, to musi włożyć w to bardzo wiele wysiłku oraz zmierzyć się z wieloma najróżniejszymi kłopotami, z jakimi spotykają się często początkujący przedsiębiorcy.

Planowanie ciągłości działania

Największe firmy, będące przykładowo. dostawcami produktów dla innych przedsiębiorstw powinny utrzymać ciągłą produkcję nawet w sytuacji pojawienia się bardzo ciężkich lub niemożliwych do prognozowania sytuacji – naturalnych kataklizmów, katastrof, zamachów terrorystycznych i pozostałych podobnych elementów. Często tego rodzaju czynności łączą się z przeniesieniem siedziby przedsiębiorstwa oraz całych zakładów produkcyjnych wraz z cennym i zaawansowanym sprzętem w całkowicie inne miejsce.