Czy duża ilość stanowisk pracy pomaga odnaleźć się na rynku?

Zaraz po zakończeniu studiów przychodzi taki moment, gdy zaczyna się poszukiwać pierwszej pracy na serio. Oczywiście bardzo wiele osób jeszcze w trakcie studiów szuka jakiegoś zajęcia, dorywczej pracy, wakacyjnego wypadu zagranicę albo wolontariatu, ale szukanie zaraz po studiach wygląda trochę inaczej. Najczęściej poszukujemy posady, w której moglibyśmy zostać trochę dłużej, a nie popracować kilka tygodni, sezonowo i odejść.