Prawo autorskie wciąż musi okazać się przestrzegane

Nieuczciwa konkurencja powinna okazać się potępiana
Jeżeli udało nam się opracować coś nowego, wykonać coś czego jeszcze nikt do tej pory nie stworzył, to chcemy mieć jedyne prawo do konkretnej sprawy i chcemy posiadać pewność, że nikt inny nie będzie się podawał za jej twórcę. Przez to właśnie musimy zabezpieczyć nasz pomysł i poinformować o tym instytucję, która oceni, czy naprawdę nic takiego jeszcze nie powstało.