W jaki sposób na przestrzeni dekad zmienił się sposób reklamy towarów, hipermarketów i polityków kandydujących w wyborach do rady powiatu

Kiedy po obradach Okrągłego Stołu polski rynek znacznie się zmienił. Państwo przestało sprawować pieczę nad gospodarką i co bardziej operatywni obywatele społeczeństwa mogli zakładać własną działalność gospodarczą. Z upływem lat takich osób było coraz więcej i teraz muszą oni konkurować o klientów.