Najładniejsze makiety i proces wykonania produkowanych z kamienia nagrobków.

Kamień powszechny już w starożytności używany był w budownictwie. I owe zastosowanie ma po dziś dzień. Owy kamień zanim będzie wykorzystany musi być najprzód dokładnie przyszykowany. Kamieniarz bowiem tak nazywa się osoba zajmująca się pozyskiwaniem oraz dalszą obróbką , wydobywa z kamieniołomu odpowiednie ilości bloków kamiennych. Jest to jeden z nielicznych fachów istniejących w dalszym ciągu.