Obowiązki chlebodawcy w stosunku do pracobiorcy

Jednym z wielu blankietów, jakie winni składać pracodawcy jest ZUS Z-3. Tworzony jest przez tych płatników składek, którzy nie są uprawnieni do wypłaty zasiłku, również przez płatników, którzy za okres po ustaniu zatrudnienia cedują wypłatę zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika spoczywa dobre zapełnienie druku, w przeciwnym razie pozostanie on sprostowany przez ZUS, w konsekwencji podwyższają podstawę wymiaru zasiłku z przewinienia płatnika.