Obecnie preferowane typy nagrobków i ich cechy

Konieczność chowania zmarłych towarzyszy ludziom właściwie od zawsze. W bardzo wielu religiach jest przykazanie, by chować zwłoki w ziemi, na specjalnie wyznaczonych terenach. Nekropolie są obecne praktycznie w każdej miejscowości, w dużych miastach jest ich niekiedy po parę. Są to miejsca niezwykle charakterystyczne, często mieszczące się na peryferiach, w odludnej okolicy. Zasadniczym elementem tych miejsc są nagrobki. W różnych krajach wystawiane zmarłym groby różnią się od siebie.