Muzyka w sztuce i biznesie

Prawie 80 procent informacji jakie do nas dobiegają to obraz, reszta informacji a więc ok 20 % wypada na pozostałe zmysły. Obecnie możemy uznać, iż mamy skłonności do przywiązywania coraz większej wagi do obrazu i dźwięków oraz obrazów. Zewsząd nas oplatają, zacząwszy od reklam poprzez programy telewizyjnie. Dokładnie ta druga – telewizja – przyzwyczaiła nas do koegzystowania obrazu i dźwięku.