Usługi transportowe – robota pożądana ale ciężka

W zasadzie każdy towar, jaki jest oferowany w sklepach w jakiś sposób musi być do nich dostarczony. Najczęściej będzie się to odbywać to za pomocą firm transportowych, które rozwożą zamówione przez współpracujące sklepy produkty. Ale dystrybucja towarów handlowych to tylko nieduży wycinek szeroko rozumianych transportowych usług. Firmy zajmujące się tą branżą działają na rynku krajowym, ale również coraz chętniej zajmują się dystrybucją z pozostałych krajów europejskich.

kodeks podróżującego

Prawa pasażera to zagwarantowane świadectwem prawnym wagi ustawowej niezbywalne zasady przypadające pasażerom środków komunikacji ogólnej, których podróż ma jakikolwiek związek z terenem danego państwa, lub organizacji ponadnarodowej. Celem tych praw jest ochrona elementarnych interesów pasażerów w przypadku niewygód spotykających ich w wypadku zaburzenia ich planu podróży. Najwyższe z nich, to prawo do dbałości, prawo do zmiany programu podróży, lub wycofania z niej za zwrotem pełnego kosztu biletu.