Niemal każda znacząca organizacja, bez względu na to, czy jest to przedsiębiorstwo, urząd czy innego typu instytucja, jest wykorzystuje w swej pracy oprogramowanie erp, które jest doskonałym narzędziem wspomagającym zarządzanie na rozmaitych płaszczyznach, niekiedy istotnych dla ich funkcjonowania. Tak więc programy te mogą wspomagać procesy występujące w księgowości, finansach, kadrach i płacach, mogą zajmować się kompleksowym przygotowaniem produkcji oraz zarządzaniem procesem produkcyjnym, logistyką, pełnym procesem sprzedaży oraz logistyką i zarządzaniem jakością.

komputery

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Wszystko to zależnie od od organizacji, w jakiej są wdrażane, jej specyfiki, stopnia skomplikowania procesów biznesowych, jakie w niej zachodzą i wielkości danej firmy czy instytucji. W firmach, w których przeprowadza się wiele operacji finansowych, bez wątpienia rozbudowane będą moduły związane z księgowością i finansami, z kolei w jednostkach zatrudniających dużą liczbę pracowników istotne znaczenie będą miały moduły wspomagające zarządzanie kadrami.

Wiele procesów w systemach zachodzi w sposób automatyczny, co pozwala oszczędzać czas, a zarazem koszty funkcjonowania firmy. Systemy ERP ułatwiają synchronizację przepływu danych między poszczególnymi działami w firmie i przez to ułatwiają i skracają proces podejmowania decyzji. Przy ich wykorzystaniu można zapewnić duży poziom bezpieczeństwa i ochronę istotnych danych dzięki temu, że stosują najnowsze, zaawansowane techniki nadawania uprawnień. Wdrażanie systemu ERP jest rzecz jasna długim i skomplikowanym procesem.

Dostawca systemu musi najpierw wykonać określone badania w firmie, które ułatwią określenie obszarów, gdzie wdrożenie systemu przyniesie największe, oczekiwane korzyści, a także zdefiniować parametry, za pomocą których da się to zmierzyć. W związku z tym praktycznie każda implementacja jest specyficzna i dostosowana do klienta. Jeśli za pomocą określonych narzędzi chcemy osiągnąć postawione cele, następuje proces instalacji systemu, który powinien uwzględnić techniczne możliwości klienta, a często wiąże się też z inwestycją w nowy sprzęt.

Po instalacji musi on przejść fazę testów, która ma potwierdzić prawidłowe działanie systemu. Zakończony proces implementacji z reguły nie kończy współpracy klienta z dostawcą. Najczęściej współpracują nadal i dostawca prowadzi opiekę nad funkcjonującym systemem, dostarcza do niego up-grady, nowe regulacje prawne itp.