Na pracodawcy, ale także na zatrudnionym, ciążą liczne obowiązki. Wśród nich wymienić należy ekwiwalenty dotyczące odzieży roboczej oraz badania lekarskie. Swoistość pewnych stanowisk wiąże się z tym, że pracownik nie realizuje swojej pracy we własnym ubraniu. Chodzi o to, by uniknąć jego zniszczenia czy też zabrudzenia.

pracodawca

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com
Zatrudniający jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi ubranie i obuwie robocze zawsze w tego typu sytuacji (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej). Jest to obowiązek, który wynika z norm bhp i warunków pracy w danym zakładzie. W określonych sytuacjach to pracownik może zapewnić sobie określone ubrania – wtedy ma prawo (świetna strona) do określonych ekwiwalentów z tym związanych. Przede wszystkim pracownik ma prawo do rekompensaty kosztów związanych z nabyciem odzieży i obuwia. Zwrot będzie wynosił tyle, ile cena zakupionych produktów. Pracownikowi przysługuje prawo (polecana strona) do ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Chodzi tu o sytuację, w której to na zatrudnionym ciąży obowiązek prania i czyszczenia ubrań przeznaczonych do świadczenia danej pracy. Ekwiwalent za czyszczenie odzieży roboczej będzie wynosił tyle, ile kosztuje orientacyjnie usługa w pralni lub czyszczenie w domu (zużycie wody, prądu, czy proszku do prania). Jak wygląda wysokość składek ZUS? Otóż, jeżeli ekwiwalent jest wypłacany na podstawie norm kodeksu pracy to świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, wysokość składek ZUS także go nie obejmuje – .

na zdrowie

Autor: Wellness GM
Źródło: http://www.flickr.com
Warto nakreślić, że skierowanie na badania pracownika przez pracodawcę jest obligatoryjne, jeśli zatrudniony poinformował, że nie jest w stanie wykonywać dotychczasowej pracy – skierowanie na badania. Osoby przyjmowane do pracy muszą stawić się na badaniach wstępnych. Wysłanie na badania konieczne jest także w ramach okresowych kontroli, o których częstotliwości decyduje medyk. Zatrudniony musi także stawiać się na badania kontrolne, jeżeli jego choroba trwa więcej niż 30 dni. Każdy zatrudniony może wnioskować o badania końcowe, jeśli pracował na stanowisku pracy, które negatywnie oddziaływało na jego stan zdrowia. Wynik takiego badania będzie miał znaczenie dla stwierdzenia choroby zawodowej.