Deklaracje podatkowe przygotowane do wypełnienia internetowo

Już teraz mamy szansę postawić na rozliczenie pitu w internecie, gdzie jest to wchodzącą stopniowo w standard opcją. Podatek dochodowy za dotychczasowy rok może być rozliczany tak online, lecz i w sposób tradycyjny. Dobrze przygotowane druki można pobrać w sieci na specjalistycznie przygotowanych stronach internetowych, gdzie nie brak też istotnych porad. Druk do rozliczenia pit 37 online w każdej chwili można wyszukać i pobrać na nasz komputer.

Lektura prawa raczej nie jest przyjemne, ale minimum znajomości w tej dziedzinie to wręcz obowiązek

Termin kapitału początkowego wprowadziły zapisy tzw. ustawy emerytalnej. Ustalenie kapitału początkowego jest jednym z czynników, który będzie miał wpływ na wysokość emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala kapitał początkowy osobie, która składa wniosek o świadczenie emerytalne. ZUS może także liczyć kapitał początkowy odrębnie w dowolnym terminie, przed nabyciem prawa do emerytury. Kapitał początkowy jest liczony każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r.