Deklaracje podatkowe przygotowane do wypełnienia internetowo

Już dziś mamy szansę wybrać rozliczenie pitu w sieci, gdzie jest to wchodzącą stopniowo w standardy opcją. Podatek za dochód za ubiegły rok może być rozliczany zarówno online, lecz i w sposób tradycyjny. Ciekawie przygotowane druki można pobrać w internecie na specjalistycznie przygotowanych stronach internetowych, gdzie nie brak też istotnych porad. Druk do rozliczenia pit 37 online w każdym momencie można odnaleźć i ściągnąć na swój komputer.

Lektura prawa raczej nie jest przyjemne, ale minimum znajomości w tej dziedzinie to wręcz obowiązek

Termin kapitału początkowego wprowadziły zapisy tzw. ustawy emerytalnej. Ustalenie kapitału początkowego jest jednym z czynników, który będzie miał wpływ na wysokość emerytury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala kapitał początkowy osobie, która składa wniosek o świadczenie emerytalne. ZUS może także liczyć kapitał początkowy odrębnie w dowolnym terminie, przed nabyciem prawa do emerytury. Kapitał początkowy jest liczony każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r.