Rys historyczny maszyny drukującej – począwszy od Gutenberga do druku cyfrowego

Wykreowanie archetypu maszyny powielającej określa się na 600 rok n.e, a wydarzenie to miało być dokonane w Chinach. Na terenach starego lądu proces rozkwitu przemysłu poligraficznego posuwał się zdecydowanie wolniej. Za rewolucję w branży uznaje się wprowadzenie do życia maszyny Gutenberga stworzonej w latach 40 XV wieku. Jakie zmiany zaszły na przestrzeni lat? Ogólnie zmieniło się wszystko. Odkrycie możliwości płynących ze zdolności mnożenia tekstów bez przymusuangażowania skrybów czy ręcznego przepisywania pism miało kolosalny wpływ na poziom egzystencji typowych ludzi.