Składki ZUS w sytuacji młodych biznesmenów

Co do maksymy każda postać rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, wtedy, gdy jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń, zobowiązana jest do opłacania czegoś, co nazywamy “aktualne składki ZUS”. W związku z tym, razem z zapoczątkowaniem osiągania działalności, młody przedsiębiorca podlega obligatoryjnemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, leczniczemu i również wypadkowemu, ale chronienie chorobowe jest dobrowolne.