Obieg dokumentów w przedsiębiorstwie

Wiadomo powszechnie, że w obecnym świecie ciągle ma się do czynienia z rozmaitymi dokumentami. Pomimo szerzącej się automatyzacji i postępie komputerowemu, nadal większość z tych dokumentów istnieje w wersji tradycyjnej. Wersje komputerowe dokumentów obecnie nadal są raczej rzadkie, przynajmniej w kraju. Dokumenty znajdują się w rękach osób prywatnych i istnieją w formie dokumentów osobistych, faktur, umów i innych. Jednak największa ilość faktur papierowych znajduje się w przedsiębiorstwach.

Obcokrajowiec kupujący nieruchomość na Ukrainie musi do zawarcia umowy mieć zaprzysiężone tłumaczenie na język ukraiński.

Słownictwo ukraińskie – to słownictwo należące do grupy słów wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 mln ludzi, głównie w państwie położonym nad Morzem Czarnym, gdzie ma status języka urzędowego, używany jest również przez narodowość ukraińską w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Słownictwo ukraińskie ze względów geograficznych i historycznych posiada naturalne podobieństwo do innych języków wschodniosłowiańskich: większe – do białoruskiego i mniejsze – rosyjskiego. Autor przekładu słownictwa ukraińskiego powinien posiadać świadectwo nadane przez Ministra Sprawiedliwości.