Egzekucja z długów na rachunku bankowym dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika wykonane jest z chwilą doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobowiązanym jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela skrupulatnie numeru rachunku bankowego. Wystarczy więc informacja wierzyciela, że dłużnik może w danym banku mieć rachunek .

Egzekucja wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika przeprowadzone jest z momentem doręczenia placówce bankowej zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobligowanym będzie zająć rachunek bankowy dłużnika nawet w przypadku nie wskazania przez wierzyciela dokładnie numeru rachunku bankowego. Starcza więc informacja wierzyciela, iż trasat może w danym banku mieć rachunek .