Firmy mogą decydować, jak rozliczać się z opodatkowania dochodowego i VAT-u. Rozliczanie może odbywać się co miesiąc lub przebiegać kwartalnie. Chodzi tu o częstotliwości przelewów dla skarbówki. Podatek dochodowy kwartalnie rozliczany to duży plus – przedsiębiorstwo ma do dyspozycji konkretną gotówkę, którą może przekazać nie na skarbówkę, a na pozostałe cele.

Deklaracja vat przekazywana co kwartał umożliwia podtrzymanie płynności finansowej przy kłopotach z odzyskaniem pieniędzy od kontrahentów. Wtedy ochraniamy firmę przed natychmiastowym wpłaceniem podatku, mimo braku finansów ze strony kontrahenta. Tym samym firmy, jakie swoje koszty i przychody mają nierównomierne mają termin na zebranie dokumentów, a to zapewnia płynność finansową. Z metody kwartalnej powinni skorzystać mali podatnicy lub jednostki, które dopiero założyły firmę i równocześnie nie założyły firmy w czasie dwóch ostatnich lat. (Czytaj )

podatki wzrosty zarobki

Autor: Simon Cunningham
Źródło: http://www.flickr.com

Będąc przy rozliczeniach powinno się wspomnieć o obowiązku, jakim są składki zus przedsiębiorcy. Podstawą skali składek jest zadeklarowana kwota. Nie może być mniejsza niż 60 % przewidywanego wynagrodzenia comiesięcznego ustanowionego przez państwo na konkretny rok kalendarzowy. Nie powinna też być niższa o 30 % od sumy minimalnego wynagrodzenia, jeżeli prowadzimy swoją pierwszą działalność i korzystamy z ulgi. Kiedy pracodawca prowadzi firmę sam, płaci kwoty do dziesiątego dnia każdego miesiąca. Jeśli zatrudnia pracowników zobowiązania trzeba wpłacać do piętnastego dnia danego miesiąca. Mocodawców firm wiąże jedna i taka sama wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie.

Jeżeli masz ochotę dowiedzieć się więcej, to przejrzyj kluczowe informacje. Znajdziesz je na kolejnej witrynie, którą opracowaliśmy pod wskazanym linkiem.

Sięga ona 75 % przeciętnego zarobku w danym sektorze firm, w czwartym kwartale poprzedniego roku. Dodatkowo firma płaci składkę na Fundusz Pracy i sumuje się ją do ogółu składek na ZUS. Wynosi ona 2.45% podstawy wymiaru. Kolejna okoliczność jest wtedy, kiedy dopiero założona jest firma. Wówczas niepłacony jest Fundusz Pracy, ponieważ podstawa wymiaru składek na ZUS jest niższa od sumy minimalnego wynagrodzenia. Czytaj podatek (czytaj też vat 7)

W temacie opłat na ZUS można się niewątpliwie nieraz zagubić tym samym będąc przedsiębiorcą należałoby zwrócić się o pomoc do księgowej, która w imieniu przedsiębiorstwa złoży odpowiednie formularze i prześle konkretne opłaty. Polecamy