Consulting wydajną algorytmem na sukces firmy

W dzisiejszych czasach podmioty gospodarcze nie dążą tylko do znacznego wzrostu wyników netto, ale i do zwiększenia jej wartości rynkowej. Zharmonizowane zarządzanie wiedzą i consulting stają się sposobem na wygraną firmy . Umiejętności zawodowe pracowników oddziałują na pozycję zajmowaną na rynku przez przedsiębiorstwo, warunkują jej markę i świadczą o poziomie oferowanych dóbr czy usług.