Przejęcie mienia przez instytucję komorniczą nie należy dziś do rzadkości. Łamiący prawo i korzyści innych dłużnicy tracą przez swoje postępowanie mienie – od pojedynczych akcesoriów po wielkie kamienice. Przedmioty, które przeszły do komornika mogą zostać oddane pod licytacje, których szczegóły są udostępniane ogółowi.

Młotek sędziego

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Rzeczy, które przejął komornik, a które nie przeszły jego decyzją do obrotu handlowego, mają podlegać publicznym licytacjom. Nie wszystkie przejęte własności rzecz jasna mogą być oddane do obrotu i oddane właściwemu przedsiębiorcy. Gdy nie mogą lub po prostu nie mają możliwości wyprzedaży, na wniosek wierzyciela komornik oddaje mienie na licytacje.

Są to decyzje instytucji komorniczych – to w ich gestii leży ustalenie ewentualnego sposobu przejęcia własności. Strony kancelarii komorników w większości miast zawierają ogłoszenia, obfite w drobiazgowe dane i kwoty licytowanego mienia. Wykazują one licytacje tego mienia, które w danej chwili znajduje się w posiadaniu komornika. Na obwieszczeniu o licytowaniu własności wyczytamy, poza paroma detalami jak miejsce i godziny licytacji, także cenę wywoławczą, osobiste dane komornika Michno Macieja czy numer kont do przelewu kwoty za mienie. Bez znaczenia przy tym czy licytacje: licytacje komornicze Tarnowskie Góry – komornicze zachodniopomorskie dotyczą samochodu, większej nieruchomości czy budynku mieszkalnego – kliknij w źródło.

Wytyczne postępowania z przejętym mieniem przez komornika ustala kodeks cywilny. Najważniejsze zapisy w tej kwestii zmieniały się przez kilka dobrych lat. Obecnie szybkim sposobem przejrzenia własności komorniczych oddanych do licytacji jest przegląd lokalnych i centralnych stron komorniczych. Największą z nich jest portal Zobaczymy tam sporo aktualnych licytacji, oddzielne dla posiadłości, oddzielne dla ruchomości (czyli dóbr materialnych). Jak to w przypadku rozbieżnych licytacji, widełki kwot są ogromne – od kilkunastu złotych do całych milionów: .

Koszty własności przejętej przez komornika, ustala rzeczoznawca. Zapisy Kodeksu Cywilnego ustalają cenę wywołania w pierwszym terminie publicznej licytacji na 75 procent ceny szacunkowej. Brak ofert w tym terminie skutkuje obniżką cen wyjściowych do połowy kwoty wartości oszacowanej.