gaz jako rodzaj paliwa

Gaz ziemny, to paliwo kopalne pokroju organicznego, gromadzący się w skorupie ziemskiej. Warstwy gazu ziemnego zalegają samodzielnie, bądź towarzyszą złożom ropy naftowej, lub węgla kamiennego.

Zawartość składników jest labilna i zależy od lokalizacji wydobycia, jednakże podstawowym szczegółem gazu ziemnego jest zawsze metan. Prócz niego, mogą mieć miejsce nieduże ilości innych związków. Ów wariant gazu używamy w kuchenkach gazowych w naszych domach.