Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku i od tego wydarzenia stale analizuje się bilans zysków i strat owego posunięcia. Oczywistym jest, iż wypada on bardzo dobrze. Nasz kraj wiele zyskał, odkąd staliśmy się państwem członkowskim wspólnoty.

spotkanie firmowe

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Należy wspomnieć, iż Polska jest jednym z najludniejszych krajów UE i jednym z państw, które najdynamiczniej wykorzystują pieniądze z UE. Widoczna jest tutaj zaradność Polaków oraz świadomość, w jakim miejscu i w jakim celu spożytkować unijne fundusze. Dzięki nim sporo osób może urzeczywistnić marzenia o własnej firmie lub rozwinąć już posiadany biznes. Dotacje unijne to droga z przeznaczeniem dla osób, które mają cel by założyć działalność gospodarczą lub chcą modernizacji już istniejącego biznesu, lecz nie mają na ten cel wystarczająco dużo własnych funduszy. Korzystanie z pomocy oferowanej przez fundusze unijne bez wątpienia widocznie wpływa na rozwój firmy oraz poprawę jej konkurencyjności. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej wybierają pracę w krajach należących do Unii Europejskiej. Szczególnie, że w tych krajach nadal jest popyt na zawody techniczne, np. spawaczy – badania penetracyjne (zobacz ofertę pod adresem).

więcej info

Źródło: flickr.com
Od polskich firm nie oczekuje się już odpowiednich pozwoleń na podjęcie pracy, a procedury nie są tak zagmatwane jak kiedyś, wciąż jednak firmy są w obowiązku spełniać nowe wymagania stawiane przez zleceniodawców, między innymi co do doświadczenia, komunikacji, i posiadanych certyfikatów. Jednym z najbardziej pożądanych jest certyfikat SCC. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze szczególnie niebezpiecznym, np. prace na wysokościach, prace budowlano-remontowe muszą zapewnić podwładnym certyfikat – można tutaj znaleźć – bezpieczeństwa SCC. Cóż to takiego? Certyfikat SCC to system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków. Certyfikat – https://kape.gov.pl/page/biale-certyfikaty – ten mile widziany jest głównie w Holandii, Belgii oraz u naszych zachodnich sąsiadów.
Certyfikaty podnoszą szansę firmy na pracę za granicą, ponieważ zleceniodawcom z UN dużo dobrego mówią o danym wykonawcy. Są niczym identyfikator.