Kilka ważnych informacji na temat tego, w jaki sposób można dokonywać odpraw celnych w innym kraju unijnym.

Każda firma rozliczać się musi z urzędem skarbowym. W zależności od charakteru prowadzonej działalności może to być proste policzenie podatków, lecz również bardziej skomplikowane w przypadku prowadzenia działalności importowej czy eksportowej. Szczególnie w tym ostatnim przypadku firmy będą miały szereg różnych formalności do wykonania, gdyż dochodzi jeszcze kompleksowa odprawa celna.