Gromadzenie i sprzedaż biodegradowalnych depresatorów, nawozów i paliw może być prosta

Przechowywanie paliw ciekłych, depresatorów oraz nawozów jest etapem, w którym produkty są najmniej narażone na niebezpieczeństwo reagowania. W przypadku, gdy są zachowane odpowiednie normy postępowania wśród personelu, a stan fizyczny pojemników służących do przechowywania cieczy niebezpiecznych jest zgodny z przyjętymi zasadami ich gromadzenia.