Outsourcing it a świetnie przygotowane rozwiązania dla klientów

Pochodzący z języka angielskiego skrót outsourcing it w rozwinięciu brzmi outside-resource-using. Jest to pewnego rodzaju wydzielenie ze struktury generalnej organizacji danej firmy części projektów, które są przekazywane podwykonawcom w formie zleceń. Tego rodzaju podwykonawstwo może się okazać dla wielu przedsiębiorstw właściwym rozwiązaniem i jest coraz częściej i wyjątkowo chętnie wykorzystywane przez różne branże. Odbywa się wtedy określona koncentracja wszelkich procesów zarządczych na klarownie zdefiniowanych zadaniach.