Dzisiaj dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw stanowią najlepszą formę wsparcia, podobnie jak finansowanie inwestycji

Sporo przedsiębiorstw, które powstały w ostatnich latach opiera swoje początki na trudnej drodze połączonej z uzyskaniem wsparcia pieniężnego. Jest to podyktowane przede wszystkim tym, iż firmy te zakładali młodzi ludzie, jacy dzięki własnej pomysłowości a także mądrości byli w stanie urzeczywistnić swój biznesplan.