Czym jest body leasing oraz które niesie za sobą korzyści

Body leasing jest to pewna forma outsourcingu, jaka polega na oddelegowaniu ekspertów do firmy Konsumenta, naturalnie na pewien wyznaczony czas. Osoby takie wykonują przez ten czas zadania i zlecenia danego Konsumenta. Nierzadko są one dobierane pod kątem oczekiwanych przez Klienta kompetencji, zdolności czy też umiejętności, w wielu przypadkach wielkie znaczenie dla wielu Kontrahentów ma też doświadczenie takich pracowników.