Badania prądami wirowymi, nazywane inaczej jako badania wiroprądowe to niesłychanie biegłe i sprawne badania, jakie są oparte na indukcji magnetycznej. Metoda ta polega więc na funkcjonowaniu zmiennym polem magnetycznym na daną pojemność materiału, jaka jest w tym momencie testowana i która znajduje się w strefie oddziaływania sondy.

Menedżer w pracy

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Dzięki stosowaniu metody prądów wirowych przypuszczalne jest odkrycie u obiektów badanych przeróżnych nieścisłości czy też wad, takich jak przykładowo pęknięcia, korozja, do tego też zwalcowania, łuski i mnogość innych. Badania wiroprądowe są współcześnie zaliczane do rodzaju badań nieniszczących.

badania wiroprądowe

Autor: Energodiagnostyka
Źródło: http://energodiagnostyka.pl/

Badania twardości są wykonywane na przeróżne sposoby, w dzisiejszych czasach zdołamy wymienić kilka rozmaitych metod na efektywne diagnozowanie twardości ciał stałych. Badania – tutaj – twardości dzieli się na trzy grupy, do których należą pomiary przez zarysowanie, pomiary strat energii przez odbicie się bijaka od powierzchni, która jest w tym momencie testowana albo pomiary poprzez wciskanie twardszego głębnika, do materiału który jest badany. Twardość bezsprzecznie jest niesłychanie znaczącą cechą dla rozlicznych materiałów konstrukcyjnych, w związku z tym przeprowadzanie biegłych badań twardości często jest wręcz niezbędne i nieodzowne. Rzecz jasna dla wszelkiego materiału pozostały obecnie utworzone pewne metody klasyfikowania pomiarów twardości bądź rozmaite skale pomiarowe.

—> pomiar twardości – wiecej… badania (sprawdź przykłady)

Przykładowo dla metalów wykorzystuje się współcześnie takie skale, jak przykładowo skala twardości Leeba, skala twardości Brinella bądź też skala twardości Barcola. Z kolei jeżeli chodzi o minerały to używana jest dziś skala twardości Mohsa. Dla ceramiki użytkuje się takie skale, jak skala twardości Knoopa czy też Vickersa; dla drewna stosuje się skali twardości drewna, zaś dla materiałów sztucznych użytkowana jest skala twardości Rockwella i inne. Dodatkowo skalę twardości gumy mierzy się za pomocą skali twardości IRHD. Oczywiście to tylko parę przykładów skal twardości, które są teraz w użyciu.