Dbałość o pieniądze to rzecz, jaka dziś bywa przedmiotem niepokoju dużej liczby osób

Dbałość o pieniądze to rzecz, która aktualnie bywa przedmiotem niepokoju dużej ilości osób. Przyszłość rynku mimo zapewnień jak również prognoz nie jawi się jako coś klarownego, dlatego najlepiej jest odpowiednio postarać się o bezpieczeństwo swoich finansów. Jak jednak to uczynić? Dobrą receptą jest tu sprawa jasna oszczędzania pieniędzy. Trudno jednak wybrać do takiego najciekawsze konto. Nawał ofert bankowych i wielorakich ofert zazwyczaj utrudnia sprawę. Dodatkowym problemem może być przy takim charakterystyczny język używany podczas zawierania ustaleń. Nie każdego stać, niestety, na osobę biegłą w prawie na tyle, by wyjaśnić liczne meandry bankowych umów. Czy jednak oznacza to, że odbiorca w każdym przypadku znajduje się tutaj na straconej pozycji? Nie, jeżeli tylko będzie on ostrożny.

Continue reading “Dbałość o pieniądze to rzecz, jaka dziś bywa przedmiotem niepokoju dużej liczby osób” »

Egzekucja wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika wykonane zostaje z momentem doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobligowanym jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela szczegółowo numeru rachunku bankowego. Wystarcza zatem informacja wierzyciela, że trasat może w konkretnym banku prowadzić rachunek bankowy.

Continue reading “Egzekucja wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika” »

Egzekucja z długów na rachunku bankowym dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika dokonane jest z chwilą doręczenia oddziałowi banku zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobowiązany będzie zająć rachunek bankowy trasata nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela skrupulatnie numeru rachunku bankowego. Wystarcza zatem wiedza wierzyciela, że dłużnik może w konkretnym banku posiadać rachunek .

Continue reading “Egzekucja z długów na rachunku bankowym dłużnika” »

Kariera informatyka

Informatyk to osoba, który na brak ofert na zrealizowanie kariery nie może narzekać. Jest to w w kraju teraz najlepiej płatny zawód. A każda firma bez względu na jej branże ma swoich oddziałach, sekcję IT. Na rynku otwiera się także wiele agencji interaktywnych, reklamowych czy firm SEO, w których pracę znajdzie także programista.

Continue reading “Kariera informatyka” »