Badania marketingowe – jaki cel?

Kilkanaście lat łączymy badania marketingowe mystery shopping i badania zadowolenia konsumentów w zespół splatających się usług i zalet. Pracujemy dla najpopularniejszych marek, wdrażając kompleksowe testy jakości obsługi konsumenta. Co miesiąc realizujemy setki badań Tajemniczy Klient, dokonujemy sprawdzenia standardów obsługi, badania form komunikacji, testów mystery shopper konkurencji, pozwalających na porównanie firmy, by poznać ich mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia na tle rynkowych rywali.

Zbadaj rynek swoich usług

Od lat łączymy badania marketingowe mystery shopping i testy zadowolenia konsumentów w zespół splatających się usług oraz zalet. Pracujemy dla największych marek, wdrażając szczegółowe analizy jakości obsługi klienta. Co miesiąc realizujemy setki badań Tajemniczy Klient, badania norm obsługi, badania form komunikacji, testów mystery shopper konkurencji, umożliwiających porównanie firmy, by poznać ich mocne i słabe strony oraz szanse i ryzyka na tle rynkowych konkurentów.

Tajemniczy Klient – jak to działa?

Od lat łączymy badania marketingowe mystery shopping i testy satysfakcji w zespół łączących się usług oraz korzyści. Pracujemy dla największych marek, realizując kompleksowe analizy jakości obsługi konsumenta. Co miesiąc realizujemy tysiące badań Tajemniczy Klient, dokonujemy sprawdzenia standardów obsługi, analiz form komunikacji, testów mystery shopper konkurencji, umożliwiających porównanie firmy, by poznać ich silne i słabe strony, a także okazje i zagrożenia pod kątem możliwości rynkowych konkurentów.