Zbadaj rynek swoich usług

Kilkanaście lat łączymy badania marketingowe mystery shopping i testy satysfakcji w grupę splatających się usług i korzyści. Pracujemy dla największych marek, realizując szczegółowe analizy jakości obsługi konsumenta. Co miesiąc wykonujemy setki badań Tajemniczy Klient, dokonujemy sprawdzenia norm obsługi, badania form komunikacji, testów mystery shopper konkurencji, pozwalających na porównanie firmy, by poznać ich mocne i słabe strony oraz okazje i ryzyka na tle rynkowych rywali.

Badania marketingowe – jaki cel?

Od 1998 łączymy badania marketingowe mystery shopping i badania satysfakcji w zespół splatających się usług i zalet. Świadczymy usługi dla największych przedsiębiorstw, realizując kompleksowe badania jakości obsługi konsumenta. Każdego miesiąca realizujemy tysiące analiz Tajemniczy Klient, badania norm obsługi, badania kanałów komunikacji, testów mystery shopper konkurencji, umożliwiających porównanie przedsiębiorstwa, by poznać ich silne i słabe strony oraz szanse i ryzyka pod kątem możliwości bezpośrednich rywali.