Połączenie internetowe w mieszkaniu i w zakładzie pracy

Obecnie duża liczba ludzi nie wyobraża sobie codzienności bez używania połączenia z Internetem. Sieć służy obecnie do porozumiewania się z ludźmi, a także do celów rozrywkowych i do zdobywania wiedzy. Obecnie także coraz więcej ludzi ma dostęp do Internetu w swoim miejscu zamieszkania. W sposób gwałtowny wzrasta także liczba publicznych lokalizacji, gdzie możliwe jest darmowe korzystanie z sieci bezprzewodowej. Wybierając połączenie internetowe do domu ludzie kierują się zróżnicowanymi warunkami, zależnie od osobistych potrzeb. Na przykład większej części osób współcześnie zależy na większej szybkości połączenia, która jednak czasami łączy się z limitami w przesyle. Ofertę dostawcy powinno się więc dobierać bardzo starannie, dostosowując ją do wymagań.