Dział technologii informacyjnej w firmie

IT to skrót z języka angielskiego, na polski tłumaczony jako technologia informacyjna. Jest to zespół dziedzin związanych z informacją, jej zastosowaniem i przetwarzaniem. W najczęstszym rozumieniu zjawisko to zawiera kwestie wiążące się z komputerami i urządzeniami komputerowymi, oraz ich używaniem. Od dłuższego czasu zasadniczym obiektem zainteresowania technologii informacyjnej jest sieć WWW. Aktualnie w zasadzie we wszystkich dziedzinach biznesu stosowanie komputerów i sieci WWW jest niezbędne. Wiele instytucji bez takiej sprzętu w ogóle nie byłaby w stanie istnieć i dobrze działać.

IT na rynku usług outsourcingowych

Technologie obecnego wieku przeganiają idee, jakie obecne były jeszcze kilka lat wstecz. Cyfryzacja dotknęła właściwie każdą branżę, od szkolnictwa, przez pracę rolników, do medycyny, nie wspominając już o eksperymentach naukowych, z którego to środowiska wywodzi się wszystko, co teraz znamy pod postaciami Internetu, telefonów komórkowych i innych licznych elektronicznych gadżetów.