Dział technologii informacyjnej w firmie

IT to skrót z języka angielskiego, na po polsku oznaczający technologię informacyjną. Jest to grupa dziedzin związanych z informacją, jej zastosowaniem i przekształcaniem. W powszechnym pojmowaniu zjawisko to obejmuje zagadnienia wiążące się z komputerami i urządzeniami komputerowymi, oraz ich eksploatacją. Od wielu lat głównym obiektem zainteresowania IT jest sieć WWW. Obecnie w zasadzie w każdej gałęzi biznesu używanie sprzętu komputerowego i sieci WWW jest wymagane. Duża liczba instytucji bez takiej technologii w ogóle nie byłaby w stanie istnieć i dobrze funkcjonować.

IT na rynku usług outsourcingowych

Technologie obecnego wieku przeganiają idee, jakie obecne były jeszcze kilka lat wstecz. Cyfryzacja dotknęła właściwie każdą branżę, od szkolnictwa, przez pracę rolników, do medycyny, nie wspominając już o eksperymentach naukowych, z którego to środowiska wywodzi się wszystko, co teraz znamy pod postaciami Internetu, telefonów komórkowych i innych licznych elektronicznych gadżetów.