Dział technologii informacyjnej w firmie

IT to skrót z języka angielskiego, na polski tłumaczony jako technologia informacyjna. Jest to ogół zagadnień związanych z informacją, jej wykorzystywaniem i przetwarzaniem. W najczęstszym pojmowaniu technologia informacyjna obejmuje kwestie związane z komputerami i urządzeniami komputerowymi, oraz ich stosowaniem. Od dłuższego czasu głównym obiektem zainteresowania technologii informacyjnej jest sieć WWW. Obecnie właściwie we wszystkich gałęziach biznesu używanie sprzętu komputerowego i Internetu jest wymagane. Duża liczba firm bez tego typu technologii w ogóle nie mogłoby istnieć i właściwie działać.

IT na rynku usług outsourcingowych

Technologie obecnego wieku przeganiają idee, jakie obecne były jeszcze kilka lat wstecz. Cyfryzacja dotknęła właściwie każdą branżę, od szkolnictwa, przez pracę rolników, do medycyny, nie wspominając już o eksperymentach naukowych, z którego to środowiska wywodzi się wszystko, co teraz znamy pod postaciami Internetu, telefonów komórkowych i innych licznych elektronicznych gadżetów.