Szczególnie istotne w przedsiębiorstwie ewidencja wyposażenia a inwentaryzacja środków trwałych

Dla prosperowania przedsiębiorstwa niezwykle istotne jest to, jaki wpływ może mieć dany proces na stan środków finansowych przedsiębiorstwa. W zależności od wymagań przedsiębiorstwa ewidencja wyposażenia może odbywać się w rozmaity sposób i na wielu etapach. Istnieje mnóstwo rozmaitych sposobów na kalkulowanie danych kwot oraz wyliczanie przypuszczalnego oraz niemożliwego do przekroczenia limitu budżetu. Od managementu przedsiębiorstwa zależy to, metoda zostanie wprowadzona w życie.