Szczególnie istotne w przedsiębiorstwie ewidencja wyposażenia a inwentaryzacja środków trwałych

Dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa bardzo ważne jest to, jaki wpływ może mieć pewien proces na stan środków finansowych przedsiębiorstwa. W zależności od wymagań firmy ewidencja wyposażenia może odbywać się w różny sposób i na wielu etapach. Istnieje dużo różnych metod na kalkulowanie dostępnych kwot i wyliczanie finalnego oraz niemożliwego do przekroczenia limitu budżetu. Od managementu przedsiębiorstwa zależy to, metoda będzie wprowadzona w życie.